Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met Phistudio. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Schriftelijk binnen twee weken na beëindiging van de opleiding; stuur een brief met de omschrijving van uw klacht naar Phistudio.a.v. Klachtencommissie, Pa verkuijllaan 7a, 1171EA te Badhoevedorp.

De schriftelijke klacht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen: deze moet bevatten; Jouw naam en adres, de indieningsdatum en een zo concreet mogelijke omschrijving van jouw klacht.• Je dient een schriftelijke klacht persoonlijk te ondertekenen en aangetekend op te sturen.

Wij nemen uw klacht zeer serieus. Daarom hanteren wij een interne klachtenprocedure.
Als u een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 dagen contact met u op. De klachtenfunctionaris probeert zo snel mogelijk met u tot een oplossing te komen door de klacht met u te bespreken, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Er zijn na het verstrijken van deze termijn twee mogelijkheden namelijk: u ontvangt per brief of mail een reactie met de afhandeling van uw klacht of u wordt, binnen de gestelde termijn (van 4 weken), op de hoogte gesteld van het verloop van uw lopende klacht, tevens wordt in dit schrijven aangegeven op welk moment u de beslissing kunt verwachten.

Door het indienen van een klacht helpt u Phistudio om de hulpverlening te verbeteren. Phistudio registreert daarom alle klachten en worden deze voor 1 jaar bewaard. Daarbij gaan we vertrouwelijk om met de gegevens om uiteraard uw privacy te beschermen.

Mocht u het niet eens zijn met de beslissing over uw klacht dan kunt u, binnen 14 dagen na de uitspraak, tegen deze beslissing in beroep gaan. Indien klacht niet naar tevredenheid is afgewikkeld, kunt u zich richten ‘De Geschillencommissie’, Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag, wordt uw klacht behandeld. Het oordeel van de klachtencommissie is voor Phistudio bindend en eventuele consequenties worden door Phistudio snel afgehandeld.