+31850640396 info@phistudio.nl
  1. Voor elk afspraak dient bij het online boeken een aanbetaling (niet refundeerbaar) te worden voldaan om de tijd en aandacht van onze behandelaars te reserveren. Het resterende bedrag moet worden voldaan op de behandeldag. 
  2. Lees voor u een afspraak maakt de algemene voorwaarden en ons boekingsbeleid: Algemene Voorwaarden en pagina semi- permanente make up.
  3. Heeft u al “oude” (semi-) permanente make-up op de wenkbrauwen die door een andere salon is gezet? Stuur dan altijd EERST foto’s van uw wenkbrauwen naar info@phistudio.nl. U kunt alleen een afspraak maken indien uw foto’s beoordeeld en akkoord zijn.
 

 
  1. Before you book, please first read our Bookingconditions en Semi-permanente make-up General Conditions. 
  2. For every appointment a non-refundable deposit is required to reserve the EXCLUSIVE time and attention of our practitioners. The remaining amount must be due in our clinic.​
  3. ​Do you have previous (semi-) permanent make-up done by another salon? Please be sure to send your pictures of your eyebrows to info@phistudio.nl before you book an appoinment. Booking an appoinment online is only when you’ve been approved by your pictures and get confirmed by us.  
Bij het boeken van een afspraak met Phistudio gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
– Het is niet toegestaan een afspraak te boeken indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van Phistudio . Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke fotos van uw wenkbrauwen mailen naar info@phistudio.nl

Aandachtspunten voor de fotos: duidelijk scherpe fotos onder goed daglicht opgenomen. Let op: Fotos met de selfie camera zijn niet gewenst.

– De nabehandeling wanneer nodig bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 6 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U bent vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken.

– Indien u binnen 72 uur uw afspraak afzegt of u verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. 

– Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Geen aanbetaling=geen afspraak

​- Aanbetalingen worden onder geen enkele omstandigheden gefundeerd.

– Kortingscodes/Cadeaubon/Give Away – Niet in te wisselen tegen contanten. Niet te wisselen voor andere diensten/producten. 

– Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits ten minste 72 uur voor aanvang van de afspraak gecommuniceerd wordt. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak gemaakt te worden waarbij opnieuw een aanbetaling gedaan dient te worden.

– Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

– Alle informaties over de behandelingen te hebben gelezen en begrepen.